Szczegóły programu "Energia dla wsi"

Program ogłosili minister Anna Moskwa, wicepremier Henryk Kowalczyk i wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski podczas konferencji prasowej 18 stycznia 2023 r.

"Całkowity budżet programu „Energia dla wsi” wynosi 1 mld złotych. Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł."

Etapy zakończone:

Etapy przyszłe:

Przydatne linki:

Ile środków na cały program?

100 mln PLN

Alokacja środków na aktualny nabór.

1 mld PLN

Alokacja środków na cały program.

Warunki i poziom dofinansowania

0 %
dotacja

Do 65% kosztów kwalifikowanych.

0 %
pożyczka

Pozostałe 35% lub więcej kosztów.

Skontaktuj się z nami

Nasz doradca chętnie odpowie na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Tomasz Kuszak

Kto się może ubiegać?

Rolnik prowadzący działalność jako:

 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • osoba prawna (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, kościoły, partie polityczne),

który, w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:

 • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 • dział specjalny produkcji rolnej.

Na jakie typy projektów?

W projekcie brać mogą udział następujące rodzaje instalacji OZE:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje wiatrowe,
 • instalacje wytwarzania biogazu w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
 • instalacje wodne
 • magazyny energii (jako element towarzyszący).

Wydatki kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy:

 • koszty inwestycyjne,
 • przygotowanie inwestycji do 10% kosztów (np. dokumentacja, ekspertyzy),
 • zarządzaniem inwestycją do  10% kosztów,
 • nabycie nieruchomości do 10% kosztów,
 • wartości niematerialne i prawne do 20% kosztów,
 • podatek VAT (tylko gdy nie ma możliwości jego odliczenia).

Jak przebiega inwestycja

 1. OFERTA – 2 tygodnie
  Ankieta i przygotowanie oferty na obsługę przez nas inwestycji.

 2. WNIOSEK – 1 miesiąc
  Wniosek do NFOŚiGW na dotację i (ewentualnie) pożyczkę.

 3. DOTACJA – 3 miesiące
  Podpisanie umowy między rolnikiem i NFOŚiGW.

 4. PROJEKT – 2 miesiące
  Przygotowanie projektu i dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

 5. BUDOWA – 6 miesięcy
  Budowa i rozruch biogazowni rolniczej.

Najważniejsze kryteria wyboru projektów:

Minimalne wymagania do spełnienia:

 • dokumentacji techniczna i projektowa,
 • realna możliwość utrzymania trwałości inwestycji (rzeczowej i ekologicznej),
 • prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji (wiarygodna informacja),
 • harmonogram pozyskiwania brakujących pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych niezbędnych dokumentów zezwalających na realizacje inwestycji (realistyczny),
 • harmonogram wdrażania projektu (realistyczny)
 • (jeśli dotyczy) ostateczna decyzja środowiskowa obejmująca całą inwestycję,
 • (jeśli dotyczy) magazyn energii jest zintegrowany z jednostką wytwórczą.

Obsługa inwestycji biogazowych

Jako firma eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o., jesteśmy uznanym partnerem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i optymalizacji energetycznej w Polsce. Przez blisko 2 dekady działalności, zdobyliśmy wiele nagród w tej dziedzinie oraz byliśmy przedmiotem szeregu publikacji branżowych.

 • Uzyskanie dotacji i pożyczki 25.000 zł netto

  Przygotowanie wniosku o dotację i wniosku o pożyczkę (cena jest niższa, gdy bez wniosku o pożyczkę). Prowadzenie negocjacji z NFOŚiGW i wykonywanie poprawek w dokumentacji na polecenie Funduszu. Nadzorowanie procesu podpisywania umów. Płatne 80% po złożeniu wniosków i 20% po zakończeniu oceny merytorycznej.

 • Projekt i pozwolenie na budowę 45.000 zł netto

  Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu technologicznego. Prowadzenie procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywanie poprawek w dokumentacji na polecenie Urzędu. Płatne 50% po podpisaniu zlecenia i 50% po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia. Jest to koszt kwalifikowany.

 • Generalne wykonastwo indywidualnie

  Realizacja inwestycji w formule generalnego wykonawcy - od projektu do wykonana inwestycji.